Profil

Blog Details

Sejarah singkat TK MP

Selasa adalah hari yang bersejarah bagi Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Hari itu bertepatan tanggal 2 Shafar 1436 H / 25 November 2014 M, MP mempunyai hajat besar dan monumental yaitu peresmian gedung Administrasi Terpadu dan gedung MP Educational Center Pamulang. Tanda tangan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat di atas batu peresmian MP EC sekaligus juga sebagai tanda dimulainya pembukaan Taman kanak-kanak (TK) Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (TK MP) yang menempati gedung MP EC. Tanggal bersejarah itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya TK MP.

Lahirnya TK MP tidak terlepas dari dukungan penuh Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA., Wakil Ketua Yayasan Drs. H. Abd. Shomad, MA., Sekretaris Yayasan Dr. H. Atiq Susilo MA dan semua pengurus Yayasan Bidang Pendidikan: Drs. H. Masan AF, MPd, Drs. H. Ja’far Sanusi MA, H. Rusydy Zakaria M.Ed., M.phil, Abdul Rozak M.Si serta Direktur Madrasah Pembangunan DR. H. Ahmad Sofyan M.Pd (2009-2015) yang konsisten mengawal pendirian TK MP dengan membuat Tim persiapan pendirian TK MP yang diketuai oleh Drs. Rusli Ishaq M.Pd. dan dibantu Momon Mujiburrahman, MA., Ratu Linda Martina Andryani, ST., MM. untuk mendisain model kurikulum TK MP yang akan digunakan. Sedangkan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya ciri khas baju seragam TK MP disiapakan Dra. Umu Sa’diyah, Sartana, S.H. dan Hanafi Harris, S.S.

Taman kanak-kanak (TK) MP berdiri menyusul tiga unit pendidikan di Madrasah Pembangunan yang sudah lama eksis, yaitu MI/SD (1974), MTs./SMP (1977), dan MA/SMA (1991/2005). Kehadiran TK MP melengkapi jenjang pendidikan yang dimiliki Madrasah Pembangunan yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dan Menengah (MI, MTs, dan MA).

TK MP memiliki komitmen untuk meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacunya untuk belajar mengenal beragam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, seni dan kemandirian. Semua dirancang sebagai upaya mengembangkan daya pikir dan peranan anak dalam hidupnya. Kegiatan belajarnya dikemas dalam model belajar sambil bermain.

TK MP berdiri megah di atas lahan seluas hampir 7000 m2 di Jl. Raya Siliwangi Pamulang. Dilengkapi dengan taman bermain, mini soccer, taman berkebun dan kolam renang yang semuanya dapat merangsang dan mengeksplor daya cipta anak.

Alhamdulillah pada tahun pelajaran 2016/2017 TK MP telah mempunyai gedung baru yang diresmikan bersamaan dengan Perayaan HUT Madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang ke 42 tahun. Gedung yang terlihat gagah ini adalah hasil bantuan dermawan yang bernama H. Sofyan Bujang. Pengusaha yang kini berusia 88 tahun ini menginfakkan uangnya untuk istrinya yang meninggal dua tahu yang lalu. Pilihan ke lembaga pendidikan TK MP karena pendidikan anak-anak usia dini sangat efektif untuk penanaman nilai-nilai agama yang akan menjadi pondasi akhlak mereka ketika dewasa. Sehingga, Insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada keluarga H. Sofyan Bujang, Aamiin Ya Rabbal’aalamiin